príti prídem dov. -i -ite; prišèl -šlà -ò tudi -ó, star. prišédši (í) 

  1. 1. ~ do mosta; ~ iz tujine domov; ~ s kom na obisk; poud.: ~ na konja |uspeti, doseči cilj|~ na beraško palico |obubožati|~ na svoj račun |imeti korist|~ v roke sovražnikom |biti ujet|nevtr. ~ z zamudo; ~ obiskovalcu naproti; neobč. Rad ~e vsakemu naproti mu skuša ustreči: knj. pog. To mi bo še prav prišlo mi bo koristilo: neknj. pog. priti skozi S tem denarjem ne ~emo ~ ne bomo mogli, ne moremo shajati: poud. Vino je prišlo za njim |ga je upijanilo|Pismo še ni prišlo |prispelo|knj. pog. ~ (si) na jasno glede česa izvedeti, ugotoviti kaj:
  2. 2. Napetost je prišla do viška |dosegla višek|knj. pog. Leto ~e hitro naokrog mine: Prišla je pomlad |nastala|knj. pog. Praznik ~e na nedeljo bo: knj. pog. Slika ~e nad posteljo bo obešena: To ~e pod točko 2 |je njena sestavina|brezos. Prišlo je do prepira |Sprli so se|Prišlo je, da je bil sam doma |Dogodilo se je|Spi povsod, kakor ~e; knj. pog. Če sto delimo z dvajset, ~e pet znese:
  3. 3. priti do koga/česa ~ ~ denarja; poud.: ~ ~ kruha |se sam preživljati|~ ~ sape |začeti laže dihati|priti k/h komu/čemu K zboru je prišlo več pevcev; knj. pog.: K hiši je prišel nov gospodar dobili so novega gospodarja: Rad bi prišel k železnici se zaposlil pri železnici: knj. pog. priti na koga/kaj Stroški so prišli nanjo |so bili njeni|Na eno vzgojiteljico ~e dvajset otrok |ena vzgojiteljica ima po|poud. priti nad koga/kaj Trije so prišli nadenj, pa jih je premagal |so ga napadli|knj. pog. priti ob koga/kaj ~ v vojni ob nogo izgubiti nogo: priti po koga/kaj Ali je že prišel po knjigo; knj. pog. Policija je prišla po očeta ga je odpeljala: knj. pog. priti pod koga/kaj Ta kraj je prišel pod drugo občino |postal del druge občine|knj. pog. priti z/s čim ~ s stvarnejšimi dokazi navesti jih: Spet je prišel s to temo jo začel obravnavati: neknj. pog. priti koga Koliko te ~e hrana stane: pomožniški pomen: ~ do spoznanja |spoznati|publ. ~ do izraza ≥ postati opazen, jasen: ~ iz mode |ne biti več moderen|~ iz rabe |se ne rabiti več|~ iz ravnotežja; poud. ~ k pameti |začeti ravnati premišljeno, razsodno|knj. pog. ~ k sebi zavesti se: ~ na oblast |zavladati|nedov., neknj. pog. Koruza ~e predraga za krmljenje je: knj. pog., s smiselnim osebkom priti komu knj. pog. Prišlo mu je slabo postalo:Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek