próbati -am dov. -an -ana; próbanje (ọ̑) neknj. ljud. kaj ~ čevlje pomeriti: ~ odpreti vrata poskusiti:Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek