promíle -a (ȋ) odtisoček: morska voda s petintridesetimi ~i 〈35 ‰〉 soli; pojm. snov z majhnim ~om primesi Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek