rabíti in rábiti -im nedov. rábi -te in -íte, -èč -éča; rábil -íla, rábit, rábljen -a; rábljenje; (rábit) (í/ȋ/á á) koga/kaj ~ slovar pri prevajanju; neobč. lahkomiselno ~ denar porabljati, zapravljati: knj. pog. ne ~ nikogar potrebovati: rabiti kaj za kaj ~ sobo za skladišče uporabljati: knj. pog. ~ še veliko cementa za gradnjo potrebovati: neobč. rabiti komu/čemu Kij jim ~i kot orožje kij uporabljajo: neknj. pog. Ne ~iš iti k zdravniku ni ti treba:

rabíti se in rábiti se -im se (í/ȋ/á á) knj. pog. Gume se na slabi cesti hitro ~ijo obrabljajo:Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek