re.. [poudarjeno ] predp.; varianta ré.. po umiku naglasa  |pre.., od..; spet, nazaj| reorganizírati, reevakuírati, reagírati, repatriírati, reprodúkcija, revizíja, rezervírati Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek