reagírati -am dvovid., nedov. -ajóč; reagíranje (ȋ) odgovoriti, odzvati se: na kaj ~ ~ novico; ~ s streljanjem; kem. reagirati z/s čim Fluor ~a tudi z žlahtnimi plini Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek