Rótterdam -a [ote] m, zem. i. (ọ̑) |nizozemsko mesto|: v ~u 

rótterdamski -a -o (ọ̑)

Rótterdamčan -a m, preb. i. (ọ̑)

Rótterdamčanka -e ž, preb. i. (ọ̑)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek