Saussure -rja in Saussure -ra [sosír] m, prva oblika s -em oseb. i. (ȋ; ȋ) gl. de Saussure Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek