Spódnja Štájerska -e -e ž, zem. i. (ọ̑ ȃ) v ~i ~i na Spodnjem Štajerskem:

spodnještájerski -a -o (ȃ)

Spodnještájerec -rca s -em preb. i. (ȃ)

Spodnještájerka -e ž, preb. i. (ȃ)

Spodnještájerčev -a -o (ȃ)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek