stròp strôpa m, mest. ed. tudi strópu (ȍ ó) segati do ~a; viseti s ~a; nizek, visok ~; jamski ~ v rudniku Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek