subjékt -a (ẹ̑) neobč. oseba: publ. politični ~ |odločilna, vplivna oseba ali družbeno telo|jezikosl.: osebek: logični ~ smiselni osebek:Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek