Sydney -ja [sídni] s -em zem. i. (ȋ) |avstralsko mesto|: v ~u 

sydneyjski -a -o (ȋ)

Sydneyjčan -a m, preb. i. (ȋ)

Sydneyjčanka -e ž, preb. i. (ȋ)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek