škrópec -pca s -em snov. (ọ̑) |dež|pokr. vzh. |brizganec|Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek