Šúster -ja s -em oseb. i. (ú) |slovenski ljudski pisec|: Andrej ~ - Drabosnjak 

Šústerjev -a -o (ú)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek