v3 [poudarjeno ú] predl., nepravilen je izgovor  [] ; ; nasprotnostni par je iz  

 1. I. z mest. 
  1. 1. mestov. prostor. stanovati ~ bloku; nastop ~ Celju; bolečina ~ prsih; delati ~ turizmu; skrčiti noge ~ kolenih; širok ~ pasu; stati ~ vodi; ostati ~ postelji; poud. kopati se ~ denarju |imeti dosti denarja|
  2. 2. čas. ~ četrtek; ~ prihodnjem letu; ~ davnih časih; ~ času kuge; ~ košnji otave med košnjo: sprehajati se ~ dežju; končati ~ roku;  ~ nedeljah ob nedeljah:
  3. 3. povedkovniški biti ~ stiski; knj. pog. ~ redu dobro, prav: ostati ~ dvomih; poud. biti si ~ laseh |v sporu|biti si ~ sorodu; ~ meni imaš prijatelja
  4. 4. vzročn. ~ jezi si puliti lase; uboj ~ samoobrambi
  5. 5. lastn. iti ~ parih; pomagati ~ denarju; poud. ravnati s kom ~ rokavicah |obzirno, previdno|živeti ~ miru; umirjen ~ vedenju; podoben ~ hoji; ~ tretje gre rado; knj. pog. ~ redu človek dober, pošten:
 2. II. s tož., v sklopu z navezno obliko os. zaim. vá.. 
  1. 1. smer. prostor. priti ~ hišo; stopiti ~ dvigalo; metati ~ jamo, zrak; zaviti ~ desno; sesti ~ šolsko klop; poglobiti se vase; vpreči ~ jarem
  2. 2. mestov. prostor. rdeč ~ obraz; ranjen ~ ramo
  3. 3. čas. vrniti se ~ soboto; ~ prihodnje se poboljšaj
  4. 4. vezljivostni zaljubiti se ~ sošolko; Zaupam vanjo; verovati ~ Boga
  5. 5. povedkovniški spremeniti se ~ žabo; spraviti ~ red; To spada ~ redno delo; Pomlad prehaja ~ poletje; poud. lesti ~ dolgove |zadolževati se|spustiti se ~ boj; razcepiti se ~ dva dela
  6. 6. vzročn. dati ~ najem; povedati ~ opravičilo; vabiti ~ goste; obleka za ~ cerkev; strašilo za ~ proso
  7. 7. lastn. zavpiti ~ en glas; igrati ~ troje; živeti ~ dvoje; zavit ~ brisačoVir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek