..v2 prip. obr. deležja, star. sklôniv, prihúliv, opŕtiv; pripôgniv; pustív, pozabív 



Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek