vèle..1 prvi del podr. zlož. (ȅ) |veliki| vèlejádro, vèlekapitál, vèlemolékula Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek