vèle..2 prvi del podr. zlož. (ȅ) |velik| vèlebánka, vèleblagôvnica, vèleposéstnik Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek