vèle..3 prvi del podr. zlož. (ȅ) |zelo| vèlepomémben, vèleučèn, vèleugléden Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek