vele..2 prvi del podr. zlož.  |zelo| velecénjen, velesláven, veleúmen Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek