Zágreb -a m, zem. i. (á) |glavno mesto Hrvaške|: v ~u 

zágrebški -a -o (á)

Zágrebčan -a m, preb. i. (á)

Zágrebčanka -e ž, preb. i. (á)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek