živinorêjec -jca z -em člov. (ȇ)

živinorêjka -e ž, člov. (ȇ)

živinorêjčev -a -o (ȇ)Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek