žŕtev -tve ž () 

  1. 1. sežgati ~ na žrtveniku; žgalna ~ žgalni dar: pojm. biti pripravljen na ~
  2. 2. člov. človeške ~e; smrtne ~e; ~ alkoholizma, mamil; biti ~ posmehaVir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek