éndocéntrični -a -o
endocentric
endocentrična zloženka endocentric compoundVir: Slovensko-angleški glosar jezikoslovnega izrazja - Eva Sicherl in Andreja Žele

Komentiraj slovarski sestavek