sintáktični -a -o (→ skladenjski)
syntactic(al)
sintaktična zloženka syntactic compoundVir: Slovensko-angleški glosar jezikoslovnega izrazja - Eva Sicherl in Andreja Žele

Komentiraj slovarski sestavek