štévniški -a -o
(of) numeral
števniška zloženka numeral compound
števniški pridevnik numeral adjectiveVir: Slovensko-angleški glosar jezikoslovnega izrazja - Eva Sicherl in Andreja Žele

Komentiraj slovarski sestavek