1. vèle adv., pogl. velje, valje, BlKr. Vir: Slovensko-nemški slovar - Maks Pleteršnik

Komentiraj slovarski sestavek