izkušnja  s.f experiência, saber 
  ○ brez izkušnje sem experiência 
  ○ bila je dobra izkušnja foi uma grande experiência 
  ○ delovne izkušnje anos de experiência de trabalho 
neizkušenost sem experiência Vir: Slovensko-portugalski slovar - Radovan Zupanc

Komentiraj slovarski sestavek