reagirati  v. reagir, responder 
  ○ zavore niso reagirale / prijele os travões não responderam Vir: Slovensko-portugalski slovar - Radovan Zupanc

Komentiraj slovarski sestavek