försök [-´sø:k] -et - poskus; prizadevanje; på försök poskusno; na slepo srečo
försöka -er -te -t skušati, poskusiti; prizadevati si; försöka duger poskusiti ni greh; försöka sig på poskusiti; tvegati
försöksdjur poskusna žival
försökverksamhet eksperimentiranje, raziskovanje, raziskave
försöksvis adv poskusno, za poskusVir: Švedsko-slovenski slovar - Lena Holmqvist

Komentiraj slovarski sestavek