konsum|ent [kon-] -enten -enter potrošnik
konsumera (po)trošiti, (po)rabiti; zauži(va)ti
konsumtion potrošnja, poraba
konsumtionsvaror obest f pl potrošniško blagoVir: Švedsko-slovenski slovar - Lena Holmqvist

Komentiraj slovarski sestavek