obéšeni -a -o adj 

b prosto viseč 
Angl.: suspended   
Nem.: Hänge...    


MP. obešen obok 
Angl.: suspended arch   
Nem.: Hängegewölbe n   
 


MP. obešen strop 
Angl.: suspended roof   
Nem.: Hängedecke f   
 


MP. vpet obešen obok 
Angl.: spring supported roof   
Nem.: Federhängegewölbe n   
 


Glej:
obésiti  Vir: Tehniški metalurški slovar - dr. Andrej Paulin

Komentiraj slovarski sestavek