poskús -a 

a za preverjanje delovanja 
Angl.: trial   
Nem.: Versuch m, Probe f   


potek poskusa 
Angl.: trial run   
Nem.: Versuchslauf m   
 


trajanje poskusa 
Angl.: duration of trial   
Nem.: Versuchsdauer f   
 


b za pridobivanje novega znanja o naravnih zakonitostih, sin. eksperiment  
Angl.: experiment   
Nem.: Versuch m, Experiment n   


delati poskuse 
Angl.: experiment   
Nem.: experimentieren    
 


potek poskusa 
Angl.: experimental run, test run   
Nem.: Versuchslauf m   
 


trajanje poskusa 
Angl.: duration of experiment   
Nem.: Versuchsdauer f   
 


Glej:
poskúsni 
poskúsiti  Vir: Tehniški metalurški slovar - dr. Andrej Paulin

Komentiraj slovarski sestavek