reákcija -e 
Angl.: reaction   
Nem.: Reaktion f   


reakcija med kovino in žlindro 
Angl.: metal-slag reaction   
Nem.: Metallschlackereaktion f   
 


reakcija na mejni površini, sin. reakcija na fazni meji  
Angl.: interfacial reaction  sin. phase-boundary reaction   
Nem.: Grenzflächenreaktion f sin. Phasengrenzreaktion,    
 


reakcija poteka 
Angl.: reaction proceeds   
Nem.: Reaktion f, verläuft    
 


reakcija v desno 
Angl.: forward reaction   
Nem.: Hinreaktion f   
 


reakcija v levo, sin. vzvratna reakcija  
Angl.: reverse reaction   
Nem.: Rückreaktion f   
 


reakcija v plinski fazi 
Angl.: vapour-phase reaction   
Nem.: Reaktion f, in der Dampfphase    
 


verižna reakcija 
Angl.: chain reaction   
Nem.: Kettenreaktion f   
 


vzporedna reakcija 
Angl.: secondary reaction   
Nem.: Nebenreaktion f   
 


začetek reakcije 
Angl.: commencement of reaction   
Nem.: Anfang (oder Beginn) der Reaktion    
 


b FIZ. povratni učinek 
Angl.: reaction, back effect   
Nem.: Rückwirkung f   


Glej:
reagírati  Vir: Tehniški metalurški slovar - dr. Andrej Paulin

Komentiraj slovarski sestavek