reaktívnost -i 
Angl.: reactivity   
Nem.: Reaktionsfähigkeit f   


reaktivnost koksa 
Angl.: coke reactivity   
Nem.: Koksreaktionsfähigkeit f   
 


Glej:
reagírati  Vir: Tehniški metalurški slovar - dr. Andrej Paulin

Komentiraj slovarski sestavek