DOKUMENTIRANJE

(en) documentation
(de) Dokumentierung

Proces beleženja in arhiviranja informacij in dokazil o vključevanja in delovanju osebe v nekem programu ali projektu, z namenom spremljanja in vrednotenja omenjenih procesov. V institucionalni predšolski vzgoji se uporablja z namenom spremljanja otrokovega razvoja/napredka/dosežkov in vključuje tehnike opazovanja (npr. opazovalni list, anekdotski zapis, interpretativni zapis), spremljanja vključevanja otroka v dejavnosti (avdio, video posnetek, intervju), v odnose z vrstniki (sociogram), shranjevanja otrokovih izdelkov (portfolijo); specifično je za Reggio Emilia vrtce, kjer se pojavlja v kontekstu pedagogike poslušanja. Dokumentiranje vključuje tudi otrokovo beleženje in arhiviranje informacij (npr. risba po opazovanju) v učenju z raziskovanjem ter beleženje in arhiviranje v vzgojiteljevega strokovnega razvoja z namenom (avto)refleksije (npr. dnevniški zapis) in evalvacije (npr. video-posnetek praks).Vir: Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja - Projekt "Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja", 2008-2009, Agencija za raziskovanje RS

Komentiraj slovarski sestavek