Formalno učenje

(en) formal learning
(de) formales Lernen

Učenje – formalno učenje se pojavlja v organiziranem in strukturiranem okolju, npr. na izobraževalni ustanovi ali centru za usposabljanje, in je eksplicitno namenjeno učenju, tako glede ciljev kot časa ali sredstev. Z vidika učečega se je namerno ter praviloma vodi k potrditvi in certifikaciji (spričevala ipd.) v kontekstu danega (nacionalnega) izobraževalnega sistema.Vir: Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja - Projekt "Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja", 2008-2009, Agencija za raziskovanje RS

Komentiraj slovarski sestavek