inteligenčni količnik

(en) intelligence quotient
(de) Intelligenzquotient

(IQ) Po I. Sternu je to številčna vrednost psihometrično izmerjene inteligentnosti, ki pove odnos med posameznikovo mentalno in aktualno oziroma kronološko starostjo; povprečni IQ je 100 in je tem višji, čim višja je mentalna starost posameznika v primerjavi z njegovo kronološko starostjo. Po D. Wechslerju se IQ razvršča po Gaussovi krivulji, pri čemer je največ posameznikov okoli sredine, manj pa na skrajnih delih distribucije; IQ nad 110 tako kaže na nadpovprečno inteligentnost, IQ pod 90 pa na podpovprečne sposobnosti oziroma na intelektualni primanjkljaj.Vir: Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja - Projekt "Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja", 2008-2009, Agencija za raziskovanje RS

Komentiraj slovarski sestavek