analiza dokumentov

(en) document analysis
(de) Dokumentenanalyse

Kvalitativni raziskovalci lahko podatke pridobijo tudi z analizo dokumentov, ki že obstajajo. Dokumente razvrščamo v naslednje skupine: osebni dokumenti, osebni uradni dokumenti, državni uradni dokumenti, avdio-vizualna gradiva, sporočila masovnih in virtualnih medijev. Analiza dokumentov se uporablja kot samostojna tehnika zbiranja podatkov, pa tudi v kombinaciji z drugimi tehnikami zbiranja podatkov, na primer kot priprava na intervju ali opazovanje, v fazi analize podatkov, ki smo jih zbrali z intervjujem ali opazovanjem in drugje.Vir: Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja - Projekt "Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja", 2008-2009, Agencija za raziskovanje RS

Komentiraj slovarski sestavek