meritokracija

(en) meritocracy
(de) Meritokratie

Je družben sistem, v katerem štejejo talent in trud posameznika ali posameznice. V meritokraciji se posameznike in posameznice nagrajuje na podlagi njihovih sposobnosti, ki so vidne iz njihovih preteklih dejanj. Koncept naj bi poznali že zelo zgodaj (Platon Država), čeprav naj bi ga najbolj natančno razvili šele Jakobinci. Besedo uvede Michael Young leta 1958 v svojem satiričnem delu Vzpon meritokracije. V sebi pa nosi dvojen pomen: predstavlja nov kriterij, po katerem se zaposluje v javne službe in sloj prebivalstva, ki nastane na ta način. Meritokracija kot nov kriterij, na podlagi katerega se je mogoče potegovati za javne službe, pomeni poskus odprave starega aristokratskega načela dedovanja služb. Uvede ga novi srednji razred, ki posluša pretrgati s prevladujočim nepotizmom. Meritokracija predstavlja tudi nov sloj prebivalstva, ki se je kot tak oblikoval na podlagi lastnega truda in pameti za razliko od aristokracije, ki se je oblikovala in vzdraževala na podlagi dedovanja položajev. Besedo merit bi pogojno lahko prevedli z zaslužnostjo. Najlažje pa koncept pojasnimo s formulo: trud + pamet =zaslužnost.Vir: Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja - Projekt "Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja", 2008-2009, Agencija za raziskovanje RS

Komentiraj slovarski sestavek