totalna institucija

(en) total institution
(de) totale Institution

Pojem v sociologijo uvede Erving Goffman. Opredelil jo je kot organizacijo, v kateri živi in dela večje število posameznikov, ki so izolirani od širše družbe za daljše časovno obdobje in preživljajo formalno organizirano obdobje svojega življenja. Ravno zaradi tega totalnega zajetja se imenujejo totalne. Totalnost tudi simbolizirajo pregrade (zidovi, gozd, bodeča žica,…), ki jih te institucije postavijo med sabo in ostalim svetom. Gre za t.i. inkubatorje oz. drevesnice za spreminjanje osebe. V sodobni družbi bi lahko našli pet grobo začrtanih skupin ustanov: ustanove za tiste, ki ne zmorejo skrbeti zase in so nenevarni (domovi za ostarele, sirote, revne); ustanove za tiste, ki so nezmožni skrbeti zase, hkrati pa so nevarni za skupnost (nehote) (tuberkolozne bolnišnice, duševne bolnice, leprozoriji); ustanove za zavarovanje skupnosti pred nekaterimi nevarnostmi (zapori, taborišča za vojne ujetnike, koncentracijska taborišča); ustanove za izvajanje nekaterih delovnih nalog (ladje, vojašnice, internati, šole internatskega tipa, delovni tabori); ustanove za verski umik (samostani, kloštri). (opomba Goffman uporabi metodo idealnih tipov)Vir: Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja - Projekt "Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja", 2008-2009, Agencija za raziskovanje RS

Komentiraj slovarski sestavek