kampánja♦♦♦

Strateško načrtovan in voden komunikacijski proces, katerega cilj oz. cilji so zelo jasno naravnani na določen (navadno kratkoročen) programski cilj.
Daljša razlaga: več...Angleško: campaign

Komuniciranje tega, da prispevaš v dobrodelne namene je občutljiva zadeva (Adkins, 1999: 23). Tanka je namreč linija med hvaljenjem in opravičevanjem. Mera in ton kampanje so ključnega pomena.
V Sloveniji ni prav veliko vladnih kampanj, ali pa jih ni mogoče zlahka prepoznati.

pbz0 SBZ0

[komunikacijska, javna, medijska, informacijska, piarovska, informativna, javnointeresna] več...
[oglaševalska, trženjska, marketinška, tržilska] več...
[volilna, vladna, predvolilna, politična, predsedniška] več...
[zdravstvena] več...
[sodobna, prihodnja, izvedena] več...
[prepričevalna, ozaveščevalna] več...
[uspešna] več...

sbz0 SBZ2

[izvedba, izvajanje, vodenje, najava, pričetek, načrtovanje, potek, začetek] več...
[kompleksnost, okvir, vrsta, sestavina] več...
[vrednotenje, uspeh, uspešnost, učinkovitost, učinek] več...
[načrtovalec, organizator, nosilec] več...
[cilj, namen] več...

SBZ1 gbz

[uspe, poteka] več...
[si prizadeva, se začne] več...

SBZ0 sbz2

[zbiranja pooblastil] več...
[javnega interesa, javnega informiranja] več...
[podjetja] več...
[odnosov z javnostmi] več...

SBZ0 in/ali sbz0

[program, akcija] več...

SBZ0 v sbz5

[odnosih z javnostmi] več...
[Sloveniji] več...

gbz v SBZ5

[sodelovati, uporabljati] več...

SBZ0 v sbz4

[podporo] več...

gbz za SBZ4

[odločiti se] več...

informacijska kampanja
javna kampanja
komunikacijski cilj
komunikacijska kampanja
oglaševalska kampanja
trženjska kampanja
volilna kampanja

Gigafida , KoRPVir: TERMIS: Terminološka podatkovna zbirka odnosov z javnostmi - Fakulteta za družbene vede

Komentiraj slovarski sestavek