komunicírati♦♦

Posredovati sporočilo od sporočevalca do prejemnika.

Angleško: to communicate

Prav tako moramo izdelati načrt komuniciranja med krizo, ki opredeljuje najpomembnejše javnosti, s katerimi moramo komunicirati.
Če torej želimo dobro komunicirati z okolico, moramo spoznati pravo realnost in nivo zavesti vseh, vključenih v komunikacijo.

rbz GBZ

[neprestano, redno, pogosto] več...


[učinkovito, prepričljivo, uspešno, aktivno, pravilno, dobro] več...
[težko] več...
[osebno] več...

sbz1 GBZ

[človek, manager, direktor] več...
[vodstvo, organizacija, marketing, oddelek, podjetje] več...
[odnosi z javnostmi] več...

gbz Inf-GBZ

[znati, začeti] več...
[prizadevati si] več...

GBZ rbz

[navzven, učinkovito] več...

GBZ sbz4

[sporočilo] več...

GBZ in/ali GBZ

[delovati] več...

GBZ z sbz6

[glasom] več...
[tržiščem, okoljem, organizacijo] več...
[deležnikom, potrošnikom, delničarjem, novinarjem, skupino, človekom] več...
[javnostmi, mediji] več...

GBZ v sbz5

[skladu z vrednotami, skladu s poslanstvom] več...
[krizi] več...

GBZ na sbz4

[način] več...

javno komunicirati
komunicirati navzven
strateško komunicirati

Gigafida , KoRPVir: TERMIS: Terminološka podatkovna zbirka odnosov z javnostmi - Fakulteta za družbene vede

Komentiraj slovarski sestavek