konferénca♦♦♦

Dogodek, sestanek, shod udeležencev ene ali različnih organizacij (strokovnih, političnih ali drugih) ali združenj, ki se sestanejo, da bi se informirali, dogovorili o neki vsebini ali pregledali dosežke na določenem področju.

Angleško: conference

V okviru načrtovane konference se pripravi pisne predstavitve, ki dosežejo vsa gospodinjstva v lokalni skupnosti.
Redna letna konferenca nedvomno predstavlja osrednji strokovni dogodek.

pbz0 SBZ0

[letošnja, zaključna, letna, redna] več...


[novinarska, tiskovna, informativna] več...
[marketinška, poslovna] več...
[znastvena, strokovna] več...
[tematska] več...
[donatorska] več...
[strankarska] več...
[organizirana] več...
[slovenska, mednarodna, svetovna, evropska, nacionalna] več...

sbz0 SBZ2

[udeleženec] več...
[scenarij, priprava, organiziranje, kraj, tema, vodenje, okvir, vsebina, izvedba, organizacija, čas, program] več...

SBZ0 o sbz5

[odnosih z javnostmi] več...

SBZ0 za sbz4

[novinarje] več...
[odnose z javnostmi] več...

SBZ0 na sbz4

[temo] več...

sbz0 na SBZ5

[udeležba] več...

sbz0 na SBZ4

[vabilo] več...

sbz0 za SBZ4

[gradivo] več...

donatorska konferenca
fonokonferenca
mednarodna konferenca
novinarska konferenca
simpozij
videokonferenca

Gigafida , KoRPVir: TERMIS: Terminološka podatkovna zbirka odnosov z javnostmi - Fakulteta za družbene vede

Komentiraj slovarski sestavek