konflíkt♦♦

Spor, napetost, nesoglasje, nasprotje med različnimi subjekti, ki nastane zaradi situacije ali obnašanja, zaradi katerega se subjekti med seboj ne strinjajo in se ne more dogovoriti za mirno ureditev problema.
Daljša razlaga: več...Angleško: conflict

Značilnost konfliktov je v njihovi emocionalnosti, čustveni nabitosti, ko udeleženci pogosto niso zmožni ločiti vsebine od udeležencev samih.
Organizacija tudi pričakuje, da bodo vse spremembe za rešitev morebitnega konflikta prišle s strani javnosti in ne organizacije.

sbz0 SBZ2

[razreševanje, reševanje, preprečevanje, obvladovanje, rešitev, upravljanje] več...
[jakost, stanje] več...

pbz0 SBZ0

[razredni, interakcijski, mnenjski, strokovni] več...
[notranji] več...
[potencialni] več...
[velik] več...

gbz SBZ4

[razreševati, uravnavati, reševati, preprečevati, rešiti] več...
[povzročiti, povzročati] več...

SBZ0 in/ali sbz0

[nesporazum, napetost, kriza, problem] več...

SBZ0 sbz2

[interesov, situacij, vlog] več...

SBZ0 z sbz6

[vrednotami, interesi] več...
[javnostjo] več...
[skupino, organizacijo] več...

SBZ0 med sbz6

[laiki in strokovnjaki] več...
[marketingom in odnosi z javnostmi, organizacijo in deležniki] več...

gbz v SBZ5

[biti] več...

gbz do SBZ2

[privesti, prihajati, priti] več...

gbz v SBZ4

[prihajati, voditi] več...

konflikt interesov
konfliktna situacija
konfliktno vprašanje
navzkrižje

Gigafida , KoRPVir: TERMIS: Terminološka podatkovna zbirka odnosov z javnostmi - Fakulteta za družbene vede

Komentiraj slovarski sestavek