oglàs♦♦♦

Sporočilo, ki obvešča o obstoju, lastnostih, namenu, prednostih in vrstah izdelka ali storitve, zajeto v katerem koli sredstvu oglaševanja in objavljeno po naročilu v katerem koli mediju.

Angleško: advertisement, advert, commercial

Objave, ki bi z dejanjem plačila dejansko bile oglas, pri bralcu, gledalcu ali poslušalcu pa bi vzbujale vtis, da gre za uredniške oz. novinarske objave, niso dovoljene.
povprečna oseba je izpostavljena 237 televizijskim oglasom vsak dan ali 86.500 oglasom na leto

pbz0 SBZ0

[televizijski, tiskani, radijski, časopisni, spletni] več...


[celostranski] več...
[oddajni] več...
[avtomobilski] več...
[korporacijski] več...
[plačani] več...
[X-sekundni] več...
[dober] več...

sbz0 SBZ2

[serija] več...
[element, vsebina, oblika] več...
[produkcija, objava] več...
[strošek] več...
[obseg, število, odstotek] več...

SBZ1 gbz

[pritegne pozornost] več...

gbz SBZ4

[objavljati, objaviti] več...
[zapomniti si, videti] več...

SBZ0 za sbz4

[avtomobil] več...
[delovno mesto] več...

oglasna deska
oglasna protivrednost
oglasni čas
oglasni prostor
oglaševalec
oglaševalska agencija
oglaševanje
oglaševati
televizijski oglas
tiskani oglas

Gigafida , KoRPVir: TERMIS: Terminološka podatkovna zbirka odnosov z javnostmi - Fakulteta za družbene vede

Komentiraj slovarski sestavek