subjékt♦♦

Materialna ali nematerialna entiteta (oseba, predmet ipd.).

Angleško: subject

Igrati moramo na emocije, ki jih ta domislica vzbudi pri ciljnih subjektih, saj tako pri njih "obidemo" njihov obrambni mehanizem - torej blokado pred nečem novim.
Strateška javnost je bila tudi strokovna javnost in tisti subjekti, ki so se parcialno z okoljsko odgovornim ravnanjem že ukvarjali, vendar zaradi razdrobljenosti projektov niso dosegli želenih ciljev.

pbz0 SBZ0

[gospodarski, pravni, ekonomski, politični, poslovni] več...


[zainteresiran, odgovoren] več...
[posamezen] več...
[različen] več...

sbz0 SBZ2

[delovanje] več...

SBZ0 kot sbz0

[organizacija] več...

SBZ0 sbz2

[komuniciranja] več...

Gigafida , KoRPVir: TERMIS: Terminološka podatkovna zbirka odnosov z javnostmi - Fakulteta za družbene vede

Komentiraj slovarski sestavek