zložênka

Informativna ali promocijska tiskovina v obliki zloženega lista, namenjena predstavljanju organizacije, njene strategije, vizije, izdelkov, storitev, osebnosti, projektov. V njej so tudi kontaktni podatki za morebitne dodatne informacije in pojasnila.

Angleško: leaflet, brochure

Promocijske in predstavitvene tiskovine (letaki, zloženke, predstavitvena brošura, letno poročilo idr.)
Prospekt je tiskovina, običajno zloženka, ki predstavlja izdelek ali storitev, organizacijo ali kaj pomembnega v zvezi z njo.

sbz0 SBZ2

[priprava] več...pbz0 SBZ0

[predstavitvena, informativna] več...

sbz0 iz SBZ2

[sporočilo] več...

letak

Gigafida , KoRPVir: TERMIS: Terminološka podatkovna zbirka odnosov z javnostmi - Fakulteta za družbene vede

Komentiraj slovarski sestavek