informatívno gradívo

Pisno, tiskano, elektronsko, avdio- ali videosredstvo, katerega namen je zagotoviti informacije o različnih dejstvih in temah (projektih, organizacijskih načrtih ali ukrepih, ljudeh, statističnih ali tehnoloških podatkih, dogodkih). Podaja ključne podatke, ki so pomembni za bolj jasno in natančno razumevanje predmeta obravnave, za postavitev tematike v širši vsebinski ali organizacijski kontekst, za razumevanje zahtev ali pričakovanj javnosti, za osredotočenje na določen problem ali poudarke, nudi odgovore na možna vprašanja.

Angleško: informative material

Skrbi za licence in akreditacije novinarjem, omogoča njihovo delo, sodeluje pri kampanjah nacionalnega pomena, določa politiko informiranja, pripravlja obiske za novinarje, skupaj z informativno službo na Ministrstvu za zunanje zadeve pripravlja informacije za novinarje, informativna gradiva.
Priročnik vprašanj in odgovorov je eno najbolj uporabnih informativnih gradiv.

pbz0 SBZ0

[različno] več...informativno sporočilo
informiranje
informiranje javnosti
informiranost
informirati

Gigafida , KoRPVir: TERMIS: Terminološka podatkovna zbirka odnosov z javnostmi - Fakulteta za družbene vede

Komentiraj slovarski sestavek