splétna stràn♦♦

Zbirka več posameznih dokumentov, ki so tipično napisani v posebnem jeziku HTML oz. XHTML. Spletne strani so dostopne prek spletnega naslova in se prikazujejo v spletnem brskalniku. Sestavljajo jih različne vsebine, kot so besedilo, slike, povezave, avdio- in videoposnetki, animacije in podobno. Spletna stran gostuje na spletnem strežniku in je dostopna prek internetnega omrežja. Vse javno dostopne spletne strani tvorijo svetovni splet.

Angleško: website

Interno glasilo, spletna stran in oglasna deska pa so namenjeni predvsem približevanju odbojke in kluba zaposlenim.
Tudi sicer je bila spletna stran dobro obiskana, povečan obisk je beležil objavljen Memeblog na Sof-u, ki je tudi sicer izzval različne odzive javnosti.

pbz0 SBZ0

[predstavitvena, uradna] več...sbz0 SBZ2

[obiskanost, obisk] več...
[obiskovalec, skrbnik] več...
[optimizacija, pozicija, uvrstitev, razvrščanje, urejanje, uvajanje, priprava] več...
[naslov, vsebina] več...

SBZ0 sbz2

[predsednika vlade, vlade] več...
[društva, projekta, podjetja] več...

gbz SBZ4

[optimizirati] več...

sbz0 kot SBZ0

[orodje] več...

blog
internetna storitev
internetno podjetje
podstran
predstavitvena spletna stran
skrbnik spletne strani
spletni iskalnik
svetovni splet

Gigafida , KoRPVir: TERMIS: Terminološka podatkovna zbirka odnosov z javnostmi - Fakulteta za družbene vede

Komentiraj slovarski sestavek